Cursusinformatie

Veiligheidswachten/mangatwachten voegen waarde toe aan het veiligheidsbeleid van uw onderneming. De veiligheidswacht is oplettend en waakzaam. Hij voelt zich verantwoordelijk voor veiligheid en handelt in geval van een noodsituatie.

De training ‘Veiligheidswacht/mangatwacht’ is bedoeld voor functionarissen die op bedrijfsterreinen toezicht uitoefenen op werknemers die werkzaamheden verrichten in een besloten ruimte. Een besloten ruimten worden gekenmerkt door: beperkte bewegingsruimte, geen of weinig daglicht en slechte verlichting, geen of weinig ventilatie, kans op zuurstoftekort, mogelijke aanwezigheid gevaarlijke stoffen, beperkte toegankelijkheid en weinig vluchtmogelijkheden.

Tijdens deze cursus leert de Veiligheidswacht dat hij/zij verantwoordelijk is voor het naleven van de veiligheidsregels, het registreren van aan- en afwezigheid, contoleren van de werkvergunningen, ventilatie en beluchtingssystemen. Tevens behoort het tussentijds meten van de luchtkwaliteit in de besloten ruimte ook tot één van de taken.  In geval van calamiteiten dient hij/zij afdoende actie te ondernemen volgens de regels van het bedrijf.

Deze 1-daagse training ‘Werken als Veiligheidswacht’ wordt ook wel ‘Werken als Mangatwacht’ genoemd. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een ‘Veiligheidswacht besloten ruimte ’ certificaat van NIKTA. De NIKTA certificering valt onder de ISO-17024 norm voor ‘vakbekwaamheid’ en heeft een geldigheid van 3 jaar.

NIKTA is de grootste certificatie-instelling in Nederland die persoonscertificaten uitgeeft volgens de internationale standaard NEN-EN-ISO/IEC 17024 (al sinds 2003). RESQPROTEC is door NIKTA erkend als examenbureau

Doelgroepen:

 • Waterschappen
 • Petrochemie
 • Voedingsmiddelenindustrie
 • Scheepswerven
 • Bouw

Voor vragen zijn wij telefonisch bereikbaar op +31(0)613365840 of neem contact op via ons contactformulier.

Inhoud training

De training Buitenwacht (Mangatwacht, Veiligheidswacht) bestaat uit een interactieve  theorie sessie en een praktijk gedeelte:

Theorie:

 • De werkvergunning
 • De Arbowet
 • Het toepassen van de arbeidshygiënische strategie
 • Het toepassen van de LMRA (de last minute risico analyse)
 • Gevaren besloten ruimten
 • Ventilatie en beluchtingssystemen
 • Veiligheidsmaatregelen besloten ruimten
 • Meten en interpretatie van metingen
 • Herkennen en reageren op gevaar en
 • Reageren op noodsituaties

Praktijk:

 • Taken en situaties in de praktijk
 • Het toepassen van een tussentijdse meting
 • Handelen in noodsituatie
 • Communicatie met portofoon

Onze trainers komen uit de praktijk en hebben een industriële, brandweer technische en veiligheidskundige achtergrond.

Trainingsvorm

De cursus wordt gegeven aan groepen van maximaal 8 personen. Zowel het theorie als het praktijkgedeelte wordt afgesloten met een toets. Voor groepen kunnen de cursusvorm en tijden (avonden en weekenden zijn ook mogelijk) worden aangepast..

Opleidingsduur
De cursus duurt een dag

Locatie

De cursus wordt in principe bij ons op onze cursuslocatie in Arnhem gegeven. Desgewenst kan de cursus ook plaatsvinden bij u op locatie (in company).

Toelatingseisen

Deelnemers dienen minimaal 18 jaar oud te zijn en beschikken over een VCA basisdiploma

Ik ben Geïnteresseerd en bel mij terug
  Deel met uw netwerk