Cursusinfo Veilig Werken in Besloten Ruimten

De training Veilig Werken in Besloten Ruimten is bedoeld voor personen die voor uitvoering van hun werkzaamheden een besloten ruimte moeten betreden. Tijdens werken in besloten ruimten moeten werknemers extra alert zijn op veranderlijke omstandigheden. Werknemers dienen rekening te houden met onder andere het zuurstofpercentage, toxiciteit, Biologische agentia en brandgevaar. Het is daarom van belang dat de medewerkers die werken in besloten ruimten goed worden getraind om de veiligheid van zichzelf en anderen te waarborgen.

Werken uw medewerkers in een besloten ruimte of gaan zij binnenkort werken in een besloten ruimte? Verruim dan hun kennis met deze interactieve training.

Doel van de cursus veilig werken in besloten ruimten:

U wordt bekend en vertrouwd gemaakt met het veilig werken in besloten ruimten. In deze cursus wordt uitvoerig aandacht besteed hoe u uw werk op een veilige manier kunt uitvoeren. Tevens leert u tijdens deze cursus hoe u risico’s tijdens het werken tot een minimum kunt beperken.

Lesaanpak van de cursus veilig werken in besloten ruimten:

De theorie wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen uit de praktijk aangeboden. Je werkt aan praktijk (meet)oefeningen. Aan het eind van de lesdag maak je een theoretische toets en wordt je geëxamineerd op meetvaardigheden en interpretatie van meetgegevens. 

Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer naast een deelname certificaat ‘Veilig Werken in Besloten Ruimten ’ een certificaat van NIKTA   ’ Gasmeten Niveau 2 ’. De NIKTA certificering valt onder de ISO-17024 norm voor ‘vakbekwaamheid’ en heeft een geldigheid van 3 jaar.

NIKTA is de grootste certificatie-instelling in Nederland die persoonscertificaten uitgeeft volgens de internationale standaard NEN-EN-ISO/IEC 17024 (al sinds 2003). RESQPROTEC is door NIKTA erkend als examenbureau

Onderwerpen tijdens de cursus veilig werken in riolen en besloten ruimten:

⦁ Risico’s werken in besloten ruimten
⦁ De Arbowet
⦁ De werkvergunning
⦁ Definitie besloten ruimte
⦁ Herkennen van de gevaren besloten ruimte
⦁ Verstikkingsgevaar besloten ruimte
⦁ Brand- en explosiegevaar besloten ruimte
⦁ Organisatorische maatregelen in besloten ruimten
⦁ Beheersen van de risico’s in besloten ruimte
⦁ Beheersen van de atmosfeer in een besloten ruimte
⦁ Ventilatietechnieken
⦁ Meet- en overige apparatuur (praktisch)
⦁ Meten en betreden besloten ruimte (praktisch)
⦁ Interpretatie van meetgegevens
⦁ Externe invloeden en maatregelen in en rondom de besloten ruimte
⦁ Persoonlijke beschermingsmiddelen in besloten ruimte
⦁ Handelen in noodsituaties

Duur:
2-daagse cursus

Geldigheid certificaat:
3 jaar

Voor vragen zijn wij telefonisch bereikbaar op +31(0)613365840 of neem contact op via ons contactformulier.

Ik ben Geïnteresseerd en bel mij terug
    Deel met uw netwerk