Optreden en assisteren bij een waterongeval voor Politieagenten, toezichthouders, handhavers en BOA’s

Medewerkers die langs het water werken dienen getraind te zijn in het veilig werken, maar ook in het redden van een collega of burger.

Doel van de cursus

Het leren omgaan met de mogelijke risico’s en het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen specifiek gericht op veilig werken en optreden op en langs binnenwater, havens en grote vaarwegen

Uitgangspunt Een redding van mens of dier in nood, in het water, nabij een wal, die in beginsel zonder specialistische uitrusting of team kan worden gered.

Met deze praktische training wordt de Hulpverlener optimaal voorbereid om veilig op te treden bij een waterongeval.

 

Doelgroep

Personeel van overheidsinstanties die voor hun werk in havens of langs binnenwater en/of grote vaarwegen werkzaam zijn. De duur en inhoud van de opleiding De opleiding Bestaat uit 2 dagdelen, Waarvan een deel praktisch in een zwembad word ingevuld. Maatwerk voor deze training is mogelijk!

Onderwerpen die worden behandeld zijn

 • Eigen Veiligheid tijdens het redden van een drenkeling
 • Het nemen van de juiste voorzorg- en veiligheidsmaatregelen voorafgaand aan het uitvoeren van de werkzaamheden op en langs het water.
 • Omgaan met besmet en verontreinigd oppervlaktewater
 • Samenwerking met andere Hulpdiensten
 • Voorbereidingswerkzaamheden voor redding door andere hulpdiensten
 • Veilige benadering van een voertuig te water
 • Verdrinking en Onderkoeling
 • Praktijk in zelfredding en redding van collega’s of derden, waaronder het op de juiste wijze uit het water halen van een (onderkoelde) drenkeling.
 • Slachtofferbehandeling in het water en op de kant
 • Leren omgaan met reddingsmiddelen
ik ben geïnteresseerd en bel mij terug
  Deel met uw netwerk