Train de trainer Oppervlakteredder

Doelgroep
Brandweer eenheden, Reddingsbrigades, Lifeguards

Inhoud en doel
De opleiding tot instructeur Oppervlakteredder is vanaf het niveau Instructeur of Oefenleider.
De deelnemer moet beschikken over een aantoonbare zwemvaardigheid en heeft een affiniteit met waterredding.
Bij de module train de trainer leert u als instructeur of professional de basisvaardigheden van een goede Oppervlakteredding-instructeur. U krijgt voldoende bagage om op een veilige en effectieve wijze instructies te verzorgen. De deelnemers ontvangen voor de cursus het nodige lesmateriaal om zich voor te bereiden. bij goed resultaat ontvangt de deelnemer na afloop van de cursus een Certificaat van deelname. De opleiding bestaat uit vier dagdelen, en wordt gegeven door gediplomeerde instructeurs.

Dagdeel 1 : Theorie

 • Taakstelling, uitrukprocedure en noodprocedure
 • Omgaan met verontreinigd oppervlaktewater
 • Walkant management en zoekmethodiek
 • Onderkoeling & Verdrinking (verdieping)
 • Slachtofferbehandeling op de walkant
 • Eigen veiligheid en scheepvaartverkeer
 • Praktische vaardigheden met een hypothermiedeken
 • Zuurstof toedienen (Verdieping volgens DAN)
 • De uitrusting
 • Samenwerken met een duikteam

Dagdeel 2 :  Zwembadtraining

 • Voortbewegen met uitrusting en drijflichaam
 • Slachtofferbenadering in het water
 • Vervoersgrepen en bevrijdingsgrepen
 • Het omdraaien van de drenkeling (kantelmethodes)
 • Werken met de wervelplank in het water en op de walkant
 • Samenwerking tussen lijnhouder en oppervlakteredder
 • Zwemtechnieken met zwemvinnen

Dagdeel 3 : Buitenwater praktijk

 • Herhaling en demonstreren van geleerde vaardigheden
 • Redden met een drijflichaam
 • Toepassen van de procedure en de rolverdeling
 • Tactiek en techniek voor het redden van een drenkeling
 • Walkant management en zoekmethodiek
 • Werken vanaf een hoge walkant
 • Een drenkeling op diverse manieren horizontaal uit het water halen

Dagdeel 4 en 5 :   Buitenwater praktijk

 • Herhaling van de praktijk lesstof uit voorgaande lessen
 • Aandachtspunten voor het Redden in duister
 • Gebruik van een Warmtebeeldcamera tijdens een redding
 • Organiseren van en veiligheidspunten voor oefeningen

Er mogen maximaal 8 deelnemers aan deze training deelnemen.
De reden van dit aantal is dat we de les en leerstof vaker kunnen herhalen en we extra aandacht kunnen geven
aan de vaardigheden van deze toekomstige Oppervlakteredding instructeurs .

Om de kennis goed en duidelijk te kunnen overbrengen worden de instructeurs voorzien van het nodige lesmateriaal zoals PowerPointpresentatie en lesplannen, tevens krijgen de instructeurs een officieel
DAN (Oxygen First Aid for Aquatic Emergencies) certificaat met naslagwerk. Zie onderstaande link voor meer informatie!

Naast de Brandweer is deze opleiding ook geschikt voor andere Reddingsinstanties zoals bijv. de reddingsbrigade. Het programma zal dan worden aangepast voor deze specifieke doelgroep.

https://www.daneurope.org/web/guest/aqu

Ik ben Geïnteresseerd en bel mij terug
  Deel met uw netwerk