Train de trainer grijpredding

Train de Trainer Grijpredding

Bij een redding waterongeval aan de oppervlakte wordt onderscheid gemaakt tussen een oppervlakte en een grijpredding.

Grijpredding
Een redding van mens of dier in nood, in het water, nabij een wal, die in beginsel zonder specialistische uitrusting of team kan
worden gered. Iedere basisbrandweereenheid moet een grijpredding kunnen uitvoeren. De grijpredding is geen specialistische taak, maar is onderdeel van de basisbrandweerzorg. De afstandsgrens waarbinnen een grijpredding wordt uitgevoerd is 15 meter, gemeten vanaf de walkant en tot een diepte van 1,5 meter. De stroomsnelheid van het water mag maximaal 6 km/u bedragen.

Inhoud en doel
Bij de module train de trainer leert u als instructeur of professional de basisvaardigheden van een goede Grijpredding-instructeur. U krijgt voldoende bagage om op een veilige en effectieve wijze instructies te verzorgen. De deelnemers ontvangen voor de cursus het nodige lesmateriaal om zich voor te bereiden. Bij goed resultaat ontvangt de deelnemer na afloop van de cursus een Certificaat van deelname.

Doelgroep : Instructeurs of Docenten van
Brandweer eenheden, Reddingbrigades, Evenementenbewaking, Watersportverenigingen

De duur en inhoud van de opleiding
De opleiding Bestaat uit 3 dagdelen, waarvan 2 dagdelen praktisch in het zwembad en in het buitenwater worden ingevuld.

Onderwerpen

  • Veiligheid tijdens het bestrijden van een waterongeval
  • Taakstelling
  • De procedure grijpredding
  • Omgaan met besmet en verontreinigd oppervlaktewater
  • Verdrinking en Onderkoeling
  • Slachtofferbehandeling in het water en op de kant praktijk buitenwater: Leren omgaan met reddingsmiddelen
  • Slachtofferbehandeling in het water en op de kant
  • Veiligheid waarborgen tijdens oefenen en Instrueren van de verschillende cursusonderdelen
Ik ben Geïnteresseerd en bel mij terug
    Deel met uw netwerk