Opleiding Eerste hulp bij Waterongevallen

Deze cursus, is bedoeld om hulpverleners  te trainen in het herkennen van mogelijke aan water gerelateerde verwondingen en om eerste hulp met of zonder zuurstof te verlenen terwijl men op de ambulance wacht en / of transport naar de dichtsbijzinde kliniek organiseert.  Na het positief afsluiten van deze cursus ontvangt de deelnemer een internationaal erkend DAN certificaat.

 

Cursus doel

Het doel van deze cursus is om hulpverleners te trainen in de behandeling van drenkelingen

Leerdoelen

Deelnemers moeten laten zien dat ze de volgende leerdoelen goed beheersen om de cursus met succes af te kunnen ronden:

 • Identificeer en beschrijf de belangrijkste oorzaken van waterongevallen
 • Beschrijf het mechanisme van verdrinking
 • Beschrijf het mechanisme van onderkoeling
 • Beschrijf de voordelen voor het slachtoffer van zuurstof eerste hulp
 • Demonstreer de montage en het gebruik van de zuurstofset die in deze cursus gebruikt wordt
 • Demonstreer beademen en reanimatie van een drenkeling
 • Identificeer de indicaties voor eerste hulp met zuurstof
 • Demonstreer de behandeling van onderkoeling met hypothermiepakket
 • Demonstreer de eerste hulp aan een ademende drenkeling
 • Demonstreer de eerste hulp aan een drenkeling die tijdens de hulpverlening stopt met ademen

Duur

De training duurt 2 dagdelen

De Aquatic opleiding van DAN is twee jaar geldig en internationaal erkend. Na een bijscholing voor het einde van de 24 maanden naar originele certificering wordt het certificaat verlengd.

Ik ben Geïnteresseerd en bel mij terug
  Deel met uw netwerk