Opleiding grijpredding

Opleiding Grijpredding

Bij een redding waterongeval aan de oppervlakte  wordt onderscheid gemaakt tussen een oppervlakte en een grijpredding.
Een redding van mens of dier in nood, in het water, nabij een wal, die in beginsel zonder specialistische uitrusting of team kan worden gered.

Iedere basisbrandweereenheid moet een grijpredding kunnen uitvoeren. De grijpredding is geen specialistische taak, maar is onderdeel van de basisbrandweerzorg. De afstandsgrens waarbinnen een grijpredding wordt uitgevoerd is 15 meter, gemeten vanaf de walkant en tot een diepte van 1,5 meter. stroomsnelheid van het water mag maximaal 6 km/u bedragen.

Met deze praktische training wordt de Hulpverlener optimaal voorbereid om veilig op te treden bij een waterongeval.

Doelgroep
Vanaf niveau Manschap

De duur en inhoud van de opleiding
De opleiding Bestaat uit 2 dagdelen. Waarvan het grootste deel praktisch word ingevuld.

Onderwerpen die worden behandeld zijn

 • Veiligheid tijdens het bestrijden van een waterongeval.
 • Taakstelling
 • De procedure grijpredding
 • Omgaan met besmet en verontreinigd oppervlaktewater
 • Verdrinking en Onderkoeling
 • Slachtofferbehandeling in het water en op de kant
 • Praktijk buitenwater:
 • Leren omgaan met reddingsmiddelen
 • Slachtofferbehandeling in het water en op de kant

 

Ik ben Geïnteresseerd en bel mij terug
  Deel met uw netwerk