Opleiding Bemanning Brandweerhulpboot

Wij geven trainingen aan brandweerkorpsen en organisaties zoals politie die gebruik maken van een gemotoriseerde vaartuig. Een training waarin praktische en Nautische vaardigheden door middel van het principe “leren door te doen’’ eigen worden gemaakt. Dit is een praktijk gerichte training voor de bemanning van de brandweerhulpboot. Deze training zal worden gegeven door instructeurs met aantoonbare ervaring op zowel redding als nautisch gebied.

De duur en inhoud van de opleiding

De opleiding wordt in 3 dagdelen gegeven en is vooral praktijkgericht. De theorie wordt u aan de hand van voorbeelden uit de praktijk gepresenteerd.

Lesprogramma:

Na inventarisatie van uw wensen en het beschikbare materiaal zullen wij het lesprogramma samenstellen. Mocht u nog niet over de geschikte materialen  beschikken, kunnen wij u vrijblijvend adviseren. Tevens zullen wij u vragen ons het inzetgebied (digitaal) aan te leveren. Indien nodig kunnen wij u ook adviseren bij het opstellen van een procedure brandweerhulpboot.

Leerdoelen:

De deelnemers kunnen na afloop de specifieke risico’s die op kunnen treden bij het redden van personen met een brandweerhulpboot benoemen en de geldende procedures, methodieken op een correcte wijze toepassen.

.

Begin situatie

 • Men moet beschikken over een goede conditie en zwemvaardigheid
 • De deelnemers die deelnemen als schipper zijn in het bezit van het vaarbewijs
 • Alle deelnemers moeten door zelfstudie specifieke kennis opdoen

 

Dagdeel 1: Theorie

Onderwerpen

 • Eigen veiligheid
 • Inspectie boot voor de inzet
 • Onderkoeling/verdrinking
 • Taakverdeling aan boord
 • Motor bediening
 • Techniek manoeuvreren
 • Aanvaren naar een drenkeling,
 • zoekpatronen en overstappen
 • Inspectie boot na de inzet (inzetgereed maken)

Dagdeel 2: Praktijk

 • Lanceren en aanlanden
 • Vaar en manoeuvreer technieken
 • Zoekpatronen, rekening houden met wind en stromingsfactoren
 • Overstappen op een ander schip
 • Inspectie boot en materiaal na de inzet (inzetgereed maken)
 • Behandeling drenkeling aan boord

 

Dagdeel 3 en 4: Praktijk

 • Behandeling slachtoffer aan boord
 • Omkeer methodes drenkeling
 • Vervoers- en bevrijdingsgrepen
 • Uitrusting
 • Noodprocedure
 • Zuurstofgeven.
 • Opbouwen van een Hypothermiedeken (Onderkoelingsdeken).
 • Inspectie boot en materiaal voor de inzet

 

Ik ben Geïnteresseerd en bel mij terug
  Deel met uw netwerk