Cursusinformatie

Elke werkgever in Nederland is verplicht tot het hebben van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en een daaruit voortkomend plan van aanpak. In dit plan van aanpak worden maatregelen getroffen om gezondheids– en veiligheidsrisico’s op de werkvloer tot een minimum te beperken. De bedrijfshulpverlening (BHV) of bedrijfsbrandweer vervult een voorpostfunctie. Dit houdt in dat er snel en effectief opgetreden moet worden vanaf het moment dat zich een ongeval of calamiteit voordoet, tot het moment waarop de hulpverlening –voor zover noodzakelijk- wordt overgenomen door professionele externe hulpverleningsinstanties, zoals de brandweer en ambulancediensten.

BHV is onderdeel van het arbobeleid en draagt bij tot de beheersing van veiligheidsrisico’s in de onderneming. Naast de algemene restrisico’s op brand en ongevallen – hoe klein ook – kunnen in een bedrijf specifieke veiligheidsrisico’s aanwezig zijn, bijvoorbeeld incidenten met gevaarlijke stoffen zoals ammoniak opslag of ammoniakinstallaties.

Ammoniak behoort tot de gevaarlijke stoffen met een hoog risiconiveau voor de mens. Specifieke kennis is vereist om veilig met ammoniak te werken en te handelen bij incidenten met ammoniak. Deze training richt zich op de leden van de BHV organisatie en bedrijfsbrandweren die in de praktijk kunnen worden geconfronteerd met ammoniakincidenten.

Cursus onderdelen

 • Bespreken van de huidige (nood)procedure binnen het bedrijf
 • Taakomschrijving van de BHV organisatie bij ammoniak incidenten
 • Ontruiming
 • Table top; oefening
 • Communicatie (portofoonoefeningen);
 • Beiligheid, noodplan, vluchtweg, veiligheidsbladen, werkvergunning
 • Bedrijfsnoodplan
 • Verschillende typen ammoniakincidenten
 • Vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Eerstehulpverlening specifiek bij ammoniak en kooldioxide slachtoffers
 • informatie verstrekken aan professionele hulpdiensten.
 • Praktijkinzet
Upload Image...

Wie is de doelgroep

De cursus is bedoeld voor First Responders/ / BHV/ (Bedrijfs) brandweer

Wat is het doel

Het adequaat en zo veilig als mogelijk kunnen handelen van de BHV organisatie bij ammoniak incidenten .

Opleidingsduur

De opleidingsduur is 2 dagdelen.

Aantal deelnemers

Minimaal 8 deelnemers en Maximum 10 deelnemers

Certificaat

De deelnemers aan deze opleiding ontvangen, na een theorie examen met goed gevolg te hebben afgelegd, een deelname certificaat met een geldigheidsduur van 2 jaar.

De cursus wordt in principe op onze cursuslocatie in Arnhem gegeven. Desgewenst kan de cursus ook plaatsvinden bij u op locatie (in company).

Voor vragen zijn wij telefonisch bereikbaar op +31(0)613365840 of neem contact op via ons contactformulier.

Ik ben Geïnteresseerd en bel mij terug
  Deel met uw netwerk