Cursusinformatie

Voor een BHV- of een First Responder-organisatie kan het nodig zijn, gezien de uitkomsten van de RI&E en de daaruit voortvloeidende restrisico’s, alsmede de maatgevende factoren, dat de BHV’ers of First Responders tijdens een incident metingen uitvoeren op de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen en de uitkomsten correct interpreteren. Vervolgens kunnen zij gericht actie ondernemen.  In deze certificatieregelingen komen alles aspecten van gasmeten aan bod, afgestemd op de specifieke situatie op een bedrijf.

Gasmetingen worden uitgevoerd om bij een incident te bepalen of schadelijke gassen of dampen in het bedrijf aanwezig zijn.

Deze certificatieregeling past uitstekend bij First Responder- en BHV-organisaties.

Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een ‘Veiligheidswacht besloten ruimte ’ certificaat van NIKTA. De NIKTA certificering valt onder de ISO-17024 norm voor ‘vakbekwaamheid’ en heeft een geldigheid van 1 jaar.

NIKTA is de grootste certificatie-instelling in Nederland die persoonscertificaten uitgeeft volgens de internationale standaard NEN-EN-ISO/IEC 17024 (al sinds 2003). RESQPROTEC is door NIKTA erkend als examenbureau

Geldigheid certificaat:
1 jaar

Leerdoel ‘Gasmeten voor BHV / First Responder’
De deelnemer zowel theoretisch als praktisch trainen in de werking en het gebruik van gasmeet- en detectieapparatuur, het interpreteren van de meetgegevens en het nemen van de juiste vervolg acties.

 

Duur:

1-dag cursus 

Voor vragen zijn wij telefonisch bereikbaar op +31(0)613365840 of neem contact op via ons contactformulier.

Cursusinhoud:

 • Meetstrategieën bepalen
 • De geldende voorschriften voor (concentratie)metingen in de lucht en de meetstrategie benoemen en toelichten
 • afhankelijk van de situatie en de meetstrategie het juiste meetmiddel kiezen en inzetten.
 • EX-OX-meter hanteren en uitlezen
 • TOX-metingen uitvoeren
 • Gasmeetbuisjes werkwijze en meet strategie
 • Meetresultaten interpreteren en beoordelen

Om te beoordelen of een cursist beschikt over het beoogde niveau van kennis en vaardigheden, dient deze een theoretisch en praktisch examen af te leggen. Na het volledige examen met goed gevolg te hebben afgelegd, ontvangt de kandidaat het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Gasmeten voor BHV / First Responder’.

CURSUS DETAILS

Toelatingseisen

 • Minimale leeftijd deelnemer 18 jaar
 • De deelnemer is reeds in bezit van een geldig BHV-diploma

Max. aantal deelnemers 10

Locatie

De opleiding wordt gegeven op onze trainingslocatie in Arnhem. Indien gewenst kan de opleiding ook op uw locatie worden georganiseerd.

Ik ben Geïnteresseerd en bel mij terug
  Deel met uw netwerk