Cursusinformatie

Volgens de Arbowet moet iedereen die werkt met of nabij installaties gevuld met ammoniak op de hoogte zijn van de risico’s en zijn geïnformeerd over de noodprocedures bij (ammoniak) calamiteiten. Werken met ammoniak brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. Daarom is het belangrijk dat medewerkers bewust zijn van de gevaren van het werken met ammoniak. De veilig werken met ammoniak cursus is speciaal ontwikkeld voor iedereen die in aanraking kan komen met ammoniakinstallaties en/of ammoniak, zoals:

 • Operators die werken in de directe omgeving van de koelinstallatie
 • Monteurs die onderhoudswerkzaamheden verrichten aan de installatie
 • De BHV organisatie die moet kunnen omgaan met (ammoniak) calamiteiten

Tijdens deze interactieve cursus ga je praktisch aan de slag. Om het veiligheidsbewustzijn van de deelnemers te bevorderen zal doormiddel van metingen en proefjes de eigenschappen en de risico’s van ammoniak door de trainer worden aangetoond.

Wie is de doelgroep

De cursus is bedoeld voor monteurs/ operators/ BHV/ technisch personeel.

Wat is het doel

Inzicht krijgen in de gevaren en risico’s van ammoniak.

Welk resultaat bereik je

 • Wet en regelgeving
 • Publicatie gevaarlijk stoffen (PGS 12) (PGS 13)
 • De werking van een ammoniak (NH3)  of een ammoniak/ kooldioxide (CO2) koelinstallatie
 • De eigenschappen en risico’s van ammoniak
 • De eigenschappen en risico’s van kooldioxide
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen bij NH3/CO2
 • Het meten en detecteren van ammoniak en kooldioxide
 • Veiligheid, noodplan, vluchtweg, veiligheidsbladen, werkvergunning
 • Eerstehulpverlening specifiek bij ammoniak en kooldioxide slachtoffers

Opleidingsduur

De opleidingsduur is 1 dag en kan worden uitgebreid met 1 dagdeel specifiek voor BHV organisaties (Handelen bij ammoniak calamiteiten en BHV)

Aantal deelnemers

Minimaal 8 deelnemers en Maximum 10 deelnemers

Na het volgen van de training weet je de kenmerken van Ammoniak, PGS 13 en PGS12, hoe je meet met eigen apparatuur en wat risicovolle werkzaamheden zijn bij jou op locatie.

Certificaat

De deelnemers aan deze opleiding ontvangen, na een theorie examen met goed gevolg te hebben afgelegd, een deelname certificaat met een geldigheidsduur van 2 jaar.

De cursus wordt in principe op onze cursuslocatie in Arnhem gegeven. Desgewenst kan de cursus ook plaatsvinden bij u op locatie (in company).

Ik ben Geïnteresseerd en bel mij terug
  Deel met uw netwerk